Regler för Grundsjön

Regler

1. Allt fiske är förbjudet innan giltigt fiskekort är löst!

2. Varje fiskekortsinnehavare äger rätt att fiska med ett av följande redskap:
Spinn, Haspel, Flug eller Metspö

3. Högst tre (3) fiskar / fiskekort.
Barn under tolv (12) år fiskar på målsmans kort. När sin kvot om tre (3) fiskar är uppnådd skall fisket omedelbart avslutas!

4. Fiske får ej ske ifrån båt eller liknande flytanordningar.

5. Det är ej tillåtet att sumpa fisk!

6. Fiskekort skall på begäran av tillsynsman eller annan behörig uppvisas vid fiskeplatsen.

7. Användning utav ej tillåtna redskap eller överskridande utav fångst bestämmelserna tolkas som olovligt fiske och tillsynsmannen kan ta redskap i beslag för förverkande och medför dessutom avstängning från fiske i Grundsjön

8. Var rädd om naturen, använd soptunnorna och grillplatserna.

Via anslag och annonsering meddelas förändringar som kan ske gällande de bestämmelser som finns.

OBS – Brott mot fiskebestämmelserna hanteras av rättsinstanser. Området bevakas av fisketillsyningsmän.

Comments are closed.